CIVILIAN ANALYSIS C.A.S.D

To C.A.S.D. για πολίτες περιλαμβάνει τρείς ενότητες για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι δύο πρώτες ενότητες παρέχουν απλές, κατανοητές και αποτελεσματικές τεχνικές, τις οποίες μπορεί κάποιος να μάθει σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς βασίζονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου. Η τρίτη ενότητα, η οποία αφορά τα παιδιά, είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη στις δυνατότητες τους. Οι γνώσεις  παρέχονται μέσω βιωματικών παιχνιδιών και αθλητικών δραστηριοτήτων ώστε να μαθαίνουν εύκολα και γρήγορα να προστατεύουν τον εαυτό τους.

Η εκπαίδευση του CASD είναι βασισμένη στο τρίπτυχο, αντίληψη -διαχείριση –αποτελεσματικότητα, που σκοπό έχει όχι μόνο να προετοιμάσει αλλά και να δώσει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αξιολογήσει και να διαχειριστεί ένα περιστατικό πριν φτάσει στο σημείο να κληθεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα σύστημα δράσης – αντίδρασης, το οποίο αποτελείται από φυσικές κινήσεις του ανθρώπινου σώματος, εκμεταλλεύεται τη δύναμη του επιτιθέμενου και δίνει πλεονέκτημα στον αμυνόμενο.

Οι τεχνικές εκπαίδευσης του συστήματος CASD για πολίτες  είναι βασισμένες σε πραγματικά σενάρια. Σκοπό έχουν να μην περιορίσουν τον εκπαιδευόμενο στα πλαίσια της τυποποιημένης αυτοάμυνας, αλλά να τον βοηθήσουν να αντιληφθεί τον τρόπο άμεσης αντίδρασης για την υπεράσπιση της ζωής του σε ρεαλιστικές συνθήκες και απτά γεγονότα. Πρόκειται για συνεχώς εξελισσόμενες τεχνικές σε θέματα ασφαλείας σύμφωνα με όσα απαιτεί η καθημερινότητα μας.

Τέλος, η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών  ανεξάρτητα από το φύλο τους. Για την εκπαίδευση ατόμων κάτω των 18 απαιτείται συναίνεση γονέα. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής, η οποία ισχύει για όλους απαραιτήτως, είναι οι ιατρικές εξετάσεις και το ιατρικό ιστορικό του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Μενού