ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το C.A.S.D αποτελεί το πρώτο σύστημα αυτοάμυνας, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με την κείμενη νομοθεσία και δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση πολιτών, ώστε αυτοί να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις δικές τους ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους.

Επιπλέον, συμπληρώνει , εξελίσσει και βελτιώνει τα υφιστάμενα συστήματα αυτοάμυνας και επικεντρώνεται στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα. Συνδυάζει τη φυσική και θεωρητική εκπαίδευση αυτοπροστασίας και ασφάλειας του πολίτη και σαν στόχο έχει να βοηθήσει τον καθένα να διαχειριστεί την καθημερινότητά του μέσα από την βιωματική εκπαίδευση και την νοητική προετοιμασία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ TOMEIΣ

Το σύστημα αποτελείται από οχτώ κατηγορίες προσαρμοσμένης διαχείρισης αυτοάμυνας και εξειδικευμένων τεχνικών:

CIVILIAN
WOMAN
KIDS
LAW ENFORCEMENT
MILITARY
VIP PROTECTION
SECURITY
CUSTOM CASD

Αυτές εφαρμόζονται με το νομικό πλαίσιο που τις περιβάλλει, τις συνθήκες κάτω από της οποίες εξελίσσεται η εφαρμογή των τεχνικών αυτών, το προφίλ του ατόμου που εφαρμόζει τις τεχνικές αυτοάμυνας, η αξιολόγηση του ρίσκου της εμπλοκής και το γνωστικό κόστος της νοητικής προετοιμασίας. Το σύνολο των δράσεων και αντιδράσεων έχει μελετηθεί διεξοδικά και έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, τις οποίες το C.A.S.D προτείνει ως τις πιο αποτελεσματικές για τις παραπάνω κατηγορίες.

Το σύστημα C.A.S.D. σε αυτές τις κατηγορίες εστιάζει κυρίως στην εφαρμογή τεχνικών αυτοάμυνας με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης και μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ως κύριο γνώμονα έχει την εκπαιδευτική μέθοδο της δράσης – αντίδρασης και  την  αντίληψη μιας τεχνικής όχι μόνο σαν αμυνόμενος αλλά και σαν επιτιθέμενος, να μπορέσει να εστιάσει σε ολόκληρο το φάσμα  εκτέλεσης μιας τεχνικής. Ο εκπαιδευόμενος έτσι θα μπορεί να αξιολογήσει ποιόν έχει απέναντι του, ώστε η αντίδραση του να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό ρίσκο.

Οι πιστοποιήσεις, οι οποίες παρέχονται,  αφορούν:

1.Σεμινάρια για το ευρύ κοινό

2.Εκπαίδευση ατόμων που εργάζονται ή θέλουν να εκπαιδευτούν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες

3.Εκπαιδευτές ικανοί να διδάξουν τις παραπάνω κατηγορίες

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αφορούν μόνο τον τομέα εξειδικευμένης αυτοάμυνας ανά κατηγορία και εκπαιδευτικής ενότητας. Το παραπάνω δεν υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο πιστοποιημένος από το κράτος εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα ασφαλείας συνεργαστεί και σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένη θεματολογία. Αυτό θα πρέπει να  απευθύνεται σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και τότε μόνο το σύστημα C.A.S.D. θα μπορεί να εκδώσει βεβαίωση εκπαίδευσης και πιστοποίηση σε ειδικότητα ή επαγγελματική εξειδίκευση. Προϋπόθεση αποτελεί ο εκπαιδευτής να υπογράψει ονομαστικά και με τον αριθμό μητρώου εκπαιδευτή, σαν υπεύθυνος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μενού